WAŻNA INFORMACJA! 

KUPUJESZ PÓŁKOLONIE W GOJUMP PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ 20G W KRAKOWIE